Print this page

Styret i Knarvik Skulekorps 2016

c

Styret i Knarvik skulekorps vert valgt på årsmøtet som finn stad i januar/februar kvart år.

Leiar er valgt for eitt år, andre styremedlem vert valt for to år.

Vara er valt for eitt år om gongen.

 

 

Styre i Knarvik skulekorps - valt på årsmøte 18.02.16:

Ny leiar: Kjartan Sylta (valgt for eitt år) 

Styremedlemmer:

  • Kjetil Solland (Ett år igjen i styret)
  • Vivian Gjerde (Ett år igjen i styret)
  • Frode Rath (valt for 2 år)
  • Aslaug Dale (valt for 2 år) 

​Varamedlemmar:

  • Birte Vik Hopland
  • Mona Sofie Halvorsen