Print this page

Dirigentar i Knarvik Skulekors
c

Knarvik Skulekorps har fast dirigent som er ansatt i Lindås Kulturskule.

Frå haust 2016 er Stefan Cooper dirigent for Knarvik skulekorps

Tlf: 90220578

stefancooper@gmail.com 

Stefan er også dirigent for juniorkorpset.

 

Instruktør og dirigent for aspirantar:   

Torunn Elisabeth BachmannTidligare dirigentar i Kanrvik skulekorps


SESONG                 DIRIGENT

2013 - 2016           Christopher Røedvang

2012 - 2013:          Aidan Smith 

2011 - 2012:          Aidan Smith

2010 - 2011:          Korpset hadde denne sesongen ikkje fast dirigent, men 3 gjestedirigentar: 

                              Andreas Lien Rød, Jan Magne Førde og Eirik Gjerdevik (NM)

2008 - 2010:          Sturle Berntsen,  gjestedirigent i forbindelse med NM var Eirik Gjerdevik

                              Knarvik skulekorps hadde Bjørn Sagstad, Allan Whittington og

                              Torstein Aagaard-Nilsen, som gjestedirigentar i sesongen 2008 - 2009.

                              Desember 2009 var Kim Lofthus på besøk.